Kasa fiskalna od 01 marca 2015

Popełnianie błędów to odpowiednia rzecz. Myślą o tym zarówno ustawodawcy, którzy dali podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a dodatkowo deklaracji, bez potrzeby ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest oraz w wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak korzysta zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy sprzedaży na praca osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności ekonomicznej oraz rolników ryczałtowych niezbędne jest ewidencjonowanie każdej umowie na kasie finansowej i wystawianie do niej paragonu. Przychody wyraża się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów i usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów czy usług. Daje się również, że rolki do kasy fiskalnej na których pisane są paragony przytną się w kwocie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W przypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo trudne i skomplikowane istnieje więc, że transakcji zapisanej na kasie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy zachowaniu funkcji przydatnych w współczesnym urządzeniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było jasne, w który rób należy postąpić w sukcesie wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W działalności opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale robienia też posiadały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które regulują tę myśl. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one oczekiwać, opisują i dane, jakie pragną się w nich odkryć. Obie są dostosowane do korygowania sprzedaży kupionej w świadomości kasy, jednak inna spośród nich będzie brana w sukcesu ww. błędów. W sensu anulowania paragonu konieczne jest utworzenie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i form pomyłki wraz z oryginałem paragonu.