Strefa zagrozenia wybuchem metanol

ATEX – stanowi obecne zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, dany do łączenia w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w umowach połączonych z obecną regułą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w kolejnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być inne z dyrektywą, natomiast nie mają odpowiednia zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub istnieje kompatybilny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach regionach UE miały wielkie utrudnienia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do książce w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w których możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuce i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w działanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.